Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ ban hành công văn hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ
Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ ban hành công văn hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ

Thực hiện Kế hoạch số 27 /KH-HĐXD ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng xét duyệt hỗ trợ kinh phí học tập về Tổ chức xét duyệt hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2013 -2014. Ngày 10/9/2013, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 208/BDT-CS về việc hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ

1. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí học tập: 
 
Căn cứ Công văn số 4281/UBND-VXNC ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, để được hỗ trợ kinh phí học tập, học sinh, sinh viên phải có đủ các điều kiện sau:
- Có cha mẹ là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 
 
- Đang học tại các trường Trung cấp nghề (dài hạn), Trung cấp chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, trường Đại học (chính quy) trong và ngoài thành phố;
- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ; 
 
- Gia đình thuộc một trong các diện sau: 
 
+ Hộ nghèo; 
 
+ Hộ cận nghèo;  

+ Hộ chính sách: là con của liệt sĩ; con của thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động.
2. Thủ tục, trình tự xét hỗ trợ: Để giúp các em học sinh, sinh viên đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí học tập và tạo điều kiện cho Hội đồng xét duyệt đúng đối tượng thụ hưởng, đề nghị quý Trường hướng dẫn các em thực hiện các nội dung sau: 
 
a) Điền thông tin vào Tờ đề nghị hỗ trợ kinh phí học tập (theo mẫu); 
 
b) Kèm theo một, trong những giấy tờ có liên quan sau đây: 
 
- Đối với hộ nghèo: photo sổ hộ nghèo kèm theo (không cần công chứng), khi đến nộp đề nghị hỗ trợ mang theo bản chính để đối chiếu. 
 
- Đối với hộ cận nghèo: photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo (không cần công chứng), khi đến nộp đề nghị hỗ trợ mang theo bản chính để đối chiếu.
 
- Đối với hộ chính sách (con liệt sĩ; con thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động): photo giấy tờ liên quan (không cần công chứng), khi đến nộp đề nghị hỗ trợ cần mang theo bản chính để đối chiếu. 
 
c) Có xác nhận của BGH Trường nơi học sinh, sinh viên đang học (xác nhận vào Tờ đề nghị hoặc theo mẫu của Trường); 
 
d) Nơi nhận đề nghị hỗ trợ: Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, số 30 đường Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều. 
 
đ) Thời gian nhận đề nghị hỗ trợ kinh phí học tập từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2013. Để góp phần thực hiện chính sách dân tộc, kính mong quý Trường thông báo và giúp đỡ sinh viên, học sinh đủ điều kiện nêu trên làm đề nghị hỗ trợ kinh phí học tập năm học 2013 - 2014 kịp thời gian.
(Trích dẫn nội dung Công văn số 208/BDT-CS của Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ)
Phòng CCHC