Sở Nội vụ thông báo thời gian hướng dẫn tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi nâng ngạch
Sở Nội vụ thông báo thời gian hướng dẫn tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi nâng ngạch

Trên cơ sở Kế hoạch thi nâng ngạch năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ được Bộ Nội vụ phê duyệt. Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Cần Thơ năm 2013) thông báo việc tổ chức hướng dẫn ôn thi nâng ngạch

1. Môn kiến thức chung: ôn tập trong 02 ngày (từ ngày 12 tháng 10 năm 2013 đến 13 tháng 10 năm 2013).

- Địa điểm ôn tập: Hội trường C, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ (số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Thời gian: Sáng: từ 7giờ 30 phút – 11 giờ; Chiều: từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ. 

Tài liệu ôn thi:

Chuyên đề 1 - Nhà nước trong hệ thống chính trị .doc;

Chuyên đề 2 - Tổ chức Bộ máy nhà nước.doc;

Chuyên đề 2 (tiếp theo).doc;

Chuyên đề 3 - Đạo đức công vụ.doc;

Chuyên đề 4 - Quản lý hành chính nhà nước.doc;


2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành, tin học: Hội đồng thi không tổ chức ôn tập; thí sinh tự ôn tập theo nội dung đề cương do Hội đồng thi giới thiệu.

Tài liệu ôn thi:

 - Luật ban hành văn bản HĐND, UBND năm 2004.doc;

 - Luật Cán bộ, công chức năm 2008.doc;

 - Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003.doc;

 - Luật Viên chức năm 2010.doc;

 - Môn Tin học.doc

Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến công chức dự thi nâng ngạch thuộc thẩm quyền quản lý biết và tham dự ôn tập tại địa điểm trên./.

Download: Công văn 1425/SNV-TCCBCC.pdf

Phòng Tổ chức CBCCVC